Professors i Ciència

Professors i ciència. Edició 2017

Professors i ciència és un programa de la Fundació Catalunya-La Pedrera que ofereix formació al professorat de secundària de ciències de Catalunya. Vol contribuir a millorar la seva formació continua i la seva especialització, en les respectives àrees de coneixement, perquè pugui revertir en el seu dia a dia a les aules, fomentant així l’estímul de les vocacions científiques entre els seus alumnes.

 

En aquesta edició 2017, l’ICM participa amb el curs

El camvi climàtic vist des de l’oceà

Investigador principal: Emilio García Ladona

L’oceà ocupa el 70% de la superfície del planeta i juga un paper central i modulador de la dinàmica del clima. No obstant això, gran part de la societat desconeix la seva influència en el clima i el canvi climàtic.

Amb aquest curs els professors podran complimentar i actualitzar els seus coneixements amb els continguts més actuals sobre el canvi climàtic i el paper que hi juga l’oceà.  D’aquesta manera els alumnes podran disposar d’una millor formació sobre aspectes que cada cop tenen una més gran importància en la societat actual i futura, a més d’estimular futures vocacions professionals lligades a l’estudi del mar.

 

Més informació
20 places
Institut de Ciències del Mar, Barcelona
8 i 10 de març de 16 a 20h i 11 de març de 2017 de 10 a 14h i de 15 a 19h.
Cal assistir a les tres sessions 

Hores totals: 16 h
Continguts, inscripció i preus: web Programa Professors i Ciència
Edició 2016

En 2016, l’ICM ha participat amb el curs

Biodiversitat i funció en microorganismes marins: una finestra per estudiar la importància i la complexitat de l’ecosistema costaner.

Investigador principal: Esther Garcés. Amb la col·laboració de: La Ciència al teu Món

El curs es centra en l’estudi de les espècies dels ecosistemes marins i els factors que regulen la seva abundància. Concretament, s’abordaran els factors que regulen l’estructura de la comunitat de microorganismes i com la variabilitat del clima i les pertorbacions humanes afecten els ecosistemes marins de la zona costanera del Mediterrani.

Durant el curs es tractaran els següents conceptes: diversitat dels ecosistemes marins, cicles de vida, fitoplàncton, productivitat, xarxes tròfiques, tècniques de seqüenciació, zona costanera, canvi climàtic, pèrdua d’hàbitat.

A més, es presentarà el joc interactiu SeaDance, com una eina didàctica per transmetre la complexitat dels ecosistemes oceànics i les interaccions entre els microorganismes marins que els componen.

Informació
12 places
Institut de Ciències del Mar, Barcelona
9, 11, 16 i 18 de Novembre
Horari: de 16 a 19 h (+3h de treball no presencial)
Cal assistir a les quatre sessions
Hores totals: 15 h
Es donarà un certificat acreditatiu als assistents que hagin anat a totes les sessions del curs.

Edicions anteriors

L’ICM va participar per primera vegada en els Cursos “Professors i Ciència” de la Fundació la Pedrera durant la seva 8a edició, l’any 2015. Els investigadors Elisabet Alacid, Esther Garcés, Jordi Camp i Albert Reñé, van impartir el curs “Biodiversitat i funció en microorganismes marins: una finestra per estudiar la importància i la complexitat de l’ecosistema costaner” amb la col·laboració de la plataforma La Ciència al Teu Món.

El curs es va desenvolupar durant els dies 6 i 13 de maig, unes jornades participatives i pràctiques en la qual professors i científics van treballar en comú per aprofundir en els temes d’interès i traslladar-los a l’aula.