Meduses

Uns dels habitants més antics dels oceans

Les meduses pertanyen al Phylum Cnidaria, igual que les actínies, els coralls o les gorgònies. Tenen una anatomia molt simple, i no obstant això molt eficient, la qual cosa els permet sobreviure i adaptar-se a l’ambient. Potser per aquesta raó, porten poblant el nostre planeta més 700 milions d’anys, lo que les converteix en uns dels organismes més antics dels nostres oceans.

Rhizostoma pulmo

És la medusa més gran de la costa catalana podent assolir fins a 40 centímetres de diàmetre i pesar fins a 10 quilograms.

Les petites meduses són visibles a la primavera i els adults de major mida són més evidents a les nostres costes durant l’estiu i la tardor.

Pelagia noctiluca

La majoria de les picades de medusa registrades durant la temporada de bany a Catalunya s’atribueixen a aquesta espècie.

En ser una espècie oceànica la seva presència en aigües costaneres és difícil de predir, ja que depèn sempre de les condicions ambientals i climatològiques, tot i que en mar obert està present tot l’any.

Cotylorhiza tuberculata

Cotylorhiza tuberculata és una espècie endèmica del Mediterrani, observant-se freqüentment a la costa catalana cap a finals d’estiu i principis de tardor.

És una espècie que està freqüentment associada a peixos que la utilitzen com a refugi, igual que l’espècie Rhizostoma pulmo.

Cnidòcits

Els cnidarios deuen el seu nom a la presència d’unes cèl·lules especialitzades anomenades cnidòcits i que són responsables de la capacitat urticant de les meduses. Aquestes cèl·lules estan distribuïdes per tot el cos de les meduses però generalment es concentren en els tentacles i en els braços orals, tenint per funció principal l’alimentació i la defensa.

Els cnidòcits estan formats per una càpsula de doble paret de queratina, un arpó enrotllat i un cili que actua com un gallet. Davant un estímul mecànic o químic, el cili provoca l’obertura de la càpsula i el tret de l’arpó. L’interior de l’arpó és buit i conté el verí que serà injectat a l’interior de la seva presa immediatament després de la descàrrega.

El contacte accidental d’humans amb meduses o amb trossos de les mateixes comporta a l’activació de centenars de milers de cnidòcits traduint-se en una picada a la persona afectada.

Anatomia de les meduses

Les meduses són animals invertebrats que engloben animals de tres phylum diferents: Cnidaria, Ctenophora i Chordata.

La majoria de meduses, de fet les que són més conegudes, pertanyen al phylum Cnidaria, que també inclou els coralls, les anèmones, i les gorgonies. El phylum Ctenophora (ctenòfors) inclou les nous de mar i el phylum Chordata inclou els tunicats pelàgics (salpes, apendiculàries, doliòlids).

Fent referència a les meduses del phylum Cnidaria de la classe Scyphozoa, comunament conegudes com a “veritables meduses”, a la majoria d’espècies, el cos està dividit en dues zones ben diferenciades: ombrel·la i tentacles marginals.

L’ombrel·la, que correspon a la major part del cos, té forma de paraigües i està envoltada pels tentacles. A la zona oral de l’ombrel·la es troba el manubri, que consisteix en una estructura tubular de la qual emergeixen els braços orals. A l’interior de l’ombrel·la es troba l’estómac i els òrgans reproductors (gònades).

La presència i nombre de braços orals i tentacles marginals depèn de cada espècie. Els tentacles marginals poden ser retràctils i tenen com a funció la captura de les preses. Els braços orals són més gruixuts que els tentacles marginals i la seva funció és la de capturar i dirigir les preses cap a la boca. Varien segons l’espècie en longitud, gruix i morfologia entre espècies.

Cicle vital i reproducció

El cicle de vida de les meduses del phylum Cnidaria depèn de l’espècie. A continuació, s’explica el cicle de vida de les espècies més comunes de la costa Mediterrània espanyola, les pertanyents al grup de les “veritables meduses”.

Quan assoleixen l’estat adult, es diferencien en mascles i femelles i es reprodueixen sexualment mitjançant la fecundació externa. D’aquesta fecundació es forma una larva anomenada plànula, que és petita i ciliada. Aquesta larva viu lliure per uns dies fins que troba un substrat on poder fixar-se (el substrat ha de ser fix com per exemple una roca, una petxina o un tros de fusta).

Una vegada fixada, es converteix en pòlip. Els pòlips tenen típicament forma de copa o flauta i poden mesurar des de menys d’un mil·límetre fins a prop d’un centímetre d’alçada, depenent de l’espècie. Al voltant de la part superior del cos, els pòlips presenten una corona de tentacles amb la boca al mig. Els tentacles posseeixen les cèl·lules urticants que els permeten alimentar-se bàsicament de partícules de plàncton o de matèria orgànica que puguin capturar.

El pòlip alhora, té la capacitat de reproduir-se asexualment generant nous pòlips. Quan les condicions ambientals són favorables, els pòlips pateixen un procés anomenat estrobilació, allargant-se i diferenciant-se en una pila de discos similars a petits plats. Cada disc es desenvolupa en una èfira polsant i al cap de pocs dies, una a una es deixen anar de l’estròbil, passant a l’estat lliure o planctònic de la medusa.

Les èfires s’alimenten de plàncton i van creixent fins que passats uns dies es forma l’ombrel·la. Els juvenils de medusa mengen constantment i creixen molt ràpid fins a aconseguir l’estat adult amb el qual es reiniciarà el cicle de vida.

Aprèn a identificar meduses

Descarrega les fitxes i guies per aprendre a identificar meduses i com actuar davant les seves picades