Concurs de fotografia 2019

CONCURS DE FOTOGRAFIA 2019

MAR NET, MAR VIU: Mostra la fragilitat de la bellesa marina

Fotografies per a reflexionar sobre el que ens ofereix el mar i l’ús i abús que en fem. Cada parella de fotografíes mostra una única història sobre la importància del mar i la seva vulnerabilitat, contrastant bellesa i impacte.

Premis lliurats durant la jornada «Mar Net, Mar Viu» a l’Institut de Ciències del Mar, el 8 de novembre de 2019.

JURAT:
Jordi Regàs (Club Immersió Biologia)
Noemí Fuster (Centre de la Platja)
Enric Cahner (Escola del Mar de Badalona)
Miquel Alcaraz (Associació Mar de Ciència)
José Manuel Fortuño (Institut de Ciències del Mar)

PRIMER PREMI

SEGON PREMI

TERCER PREMI

Finalistes

Participants