icono_objetivoscien

Objetius Científics

 

Campanya SHAKE

(Searching tHe record of pAst earthquaKEs in south Iberia: Advanced technologies in marine paleoseismology)

Mapa de las principals falles del Mar de Alboran (Gràcia et al., 2012). Concretament s’investigaran les falles de Carboneras (CF), Adra, Al Idrissi (AIF) i Yusuf (YF). Les estrelles blanques corresponen als sismes històrics d’elevada intensitat que han ocorregut a la zona (Gràcia et al., 2012).

L’objectiu principal del Projecte del Pla Nacional SHAKE és la caracterització in situ de diferents sistemes de falles localitzats al Mar d’Alboran (p.e. falla de Carboneras, sistema de falles NS, falles d’Al-Idrissi i Yusuf), mitjançant la obtenció dels seus paràmetres sísmics, detecció d’escarpaments de falla en el fons marí, i la identificació de ruptures o dipòsits associats a terratrèmols passats (paleosismologia marina), paràmetres essencials per l’avaluació dels riscos geològics de la zona.

Per tal d’aconseguir una resolució molt elevada, similar a la que s’obté a terra mitjançant micro-topografies i trinxeres paleosismològiques, utilitzarem tècniques d’avantguarda en paleosismologia marina que ens permetin obtenir una resolució centimètrica en la cartografia del fons marí. Per tant, per identificar i caracteritzar escarpaments de falla associats a terratrèmols històrics i instrumentals (p.e. 1910 Adra, 1994/2004 Al-Hoceima), per detectar possibles escapaments de fluids al llarg dels sistemes de falles i ecosistemes associats a l’activitat de falles, i per obtenir mostres geològiques i biològiques in situ necessitem utilitzar sofisticats vehicles submarins, com els AUVs Aster X i IdefX (Leg 1) i el ROV Max Rover (Leg 2).

La campanya SHAKE es la primera investigació dedicada íntegrament a la paleosismologia de les falles actives del Mar d’Alboran utilitzant vehicles submarins, com els AUVs i el ROV. Els objectius específics de la campanya SHAKE son:

  1. Obtenció de índexs de lliscament (slip rates) de falles utilitzant els AUVs. L’objectiu és realitzar una sèrie de perfils i cartografies dels escapaments co-sísmics i ruptures del fons associades a terratrèmols recents. Ens centrarem en canals desplaçats per obtenir el desplaçament lateral (strike-slip) d’una falla. Els registres amb el perfilador del fons de l’AUV (sub-bottom profiler) ens permetrà reconèixer horitzons sísmics associats a paleosismes i obtenir intervals de recurrència.
  2. Identificació i datació de ruptures del fons marí causades per terratrèmols utilitzant el ROV. L’objectiu és identificar les ruptures sísmiques recents associades a les falles actives, per tal d’obtenir lliscaments co-sísmics (co-seismic slip). Les observacions visuals amb el ROV i el punter làser ens permetran mesurar escarpaments de falla amb estries, de manera similar al que faríem en un treball de camp. Per esbrinar l’edat de les ruptures superficials s’utilitzaran testimonis de sediment adquirits amb el ROV prop dels escarpaments de falla.
  3. Avaluació de la circulació de fluids i caracterització d’hàbitats bentònics associats. Utilitzant els AUV i el ROV proposem investigar l’ocurrència de processos d’escapament de fluids, sobretot al llarg dels escarpaments de falla, i caracteritzar els hàbitats que hi estiguin associats. També ens focalitzarem a la zona del Banc de Cabliers, per tal de caracteritzar els hàbitats bentònics de coralls profunds de d’un punt de vista físic com biològic.